ZAMIR-CHAT-LIST MAILING LIST

(facilitators' posting to the list, Jan. 23, 1998)

What is this mailing list about?

It is about peace and understanding between people. It is about the efforts to sustain and promote that understanding among peoples of different ethnic groups in circumstances in which ethnic hatred is prescribed and socially accepted mode of behavior (from Ivo's introduction to the list, 1995).

The continuing purposes of Zamir-chat-list are to support people of good will who are trying to rebuild a civilized society in the former Yugoslavia, to help those in the Yugoslav diaspora to keep in touch, and to promote communication across the national, ethnic, and language barriers that continue to exist in the Balkans. The main languages used here are English and online b/h/s (bosanski/hrvatski/srpski).

If you're inclined to post hurtful or aggressive stuff, please think twice; it won't gain you friends. Worse, such postings will teach neither you nor anyone else anything new. Cruelty is the oldest mistake in the world, and has become boring...

(s poruke od dežurni na listu 23.januara.1998.)

O čemu je ova lista?

Ona je o miru i razumijevanju medju ljudima. Ona je o naporima da se podrži i potpomogne to razumijevanje medju ljudima raznih etničkih grupa u okolnostima gdje je etnička mrznja propisana i drustveno prihvačena norma ponašanja (iz Ivinog uvoda u mailing listu, 1995.).

Svrha Zamir-chat-list je da podrži ljude dobre volje koji pokušavaju da ponovo izgrade civilizirano društvo u nekadašnjoj Jugoslaviji, da pomogne onima u jugoslovenskoj dijaspori da ostanu u vezi i da potpomogne komunikaciju preko nacionalnih, etničkih i jezičkih barijera koje nastavljaju da postoje u post-jugoslovenskim zemljama. Glavni jezici koristeni ovdje su engleski i online b/h/s (bosanski/hrvatski/srpski).

Ako ste naklonjeni objavljivanju uvredljivih i agresivnih stvari, molim vas, mislite dvaput; sigurno nećete zadobiti prijatelje. I još gore, takve poruke neće naučiti ni vas, a ni bilo koga drugog ičemu novom. Bezdušnost je najstarija greška na svijetu i već je postala dosadna...

  --  Ivo Skoric and Ed Agro, co-facilitators, zamir-chat-list

Back / nazad