Pomozite spasiti
glas Radija 101 - simbola
slobode medija u Hrvatskoj


Help us to save Radio 101 -
the symbol of independent

media in Croatia

mail - pišite

 

Potreban nam je i vaš glas - upišite svoje ime i prezime u Subject: i PODRSKA u tekst e-mail poruke.
We need your voice NOW - join us, just write your name in Subject and SUPPORT in text field of e-mail.

 Lista potpisnika
The name list

 K Radiju 101

Radio 101 Homepage

Izrazite podrsku, 
stavite ovaj logo na svoju Web stranicu:

ovo je na brzinu sklepana stranica iskrene podrške, možemo biti i ozbiljniji. Ukrali smo logo, sorry, nismo imali vremena tražiti dozvolu.
this is adhoc support page, we are going to be more serious if necessary. We have stolen the logo, sorry, didn't have time to ask for it.